Teladan Islam | Orang-Orang Yang Dicintai Dan Diberi RahmatNya


Siapakah Yang Dicintai Allah Dan Diberi Rahmatnya?

Gaya Hidup yang bagaimana yang akan mendapat Derajat Tinggi disisi Allah??

Itulah orang yang mempunyai Sifat-Sifat, hamba hamba yang Sholeh / Baik dari Allah Yang Maha Penyayang.

1.    Tawadhu/Rendah Hati.
''Dan hamba hamba yang Baik dari Tuhan yang maha Penyayang itu adalah orang orang yang Berjalan di atas bumi dengan Rendah Hati dan apabila orang orang jahil menyapa mereka,mereka mengucapkan kata kata yang mengandung Keselamatan.'' [QS. Al Furqan 63]....


2.    Mengucapkan Ucapan-Ucapan Yang Baik
Walau orang lain mengejeknya, ia tidak membalas dengan Ejekan lagi. Membalas kejelekan dengan Kebaikan, Tetap Bertutur Baik walaupun dihina, dan diejek, air tuba dibalas air susu. Justru mendoakan yang Terbaik kepada orang yang mengejeknya, atau menghinanya. [QS. Al Furqan : 63]

3.    Bersujud di Malam Hari/Tahajud
''Dan orang yang melalui malam hari dengan Bersujud dan Berdiri untuk Tuhan mereka.'' [QS. Al Furqan : 64].

4.    Takut Siksa Allah SWT.
''Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal“.

''Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. (Q.S. Al-Furqaan: 65-66).

Orang yang Takut kepada Allah,ia pasti akan Taat Allah ,taat perintah perintah Allah dan menjauhi laranganNya.

5.    Sederhana/Moderat dalam membelanjakan Harta.
Tidak Boros, tapi juga Tidak Kikir.

'' Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian''. (Q.S. Al-Furqan: 67).

''Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang Dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara Boros.'' (Q.S. Al-Israa’: 26).

Berlaku Boros, seolah olah ingin menunjukkan bahwa ia Kaya, itu sangat tidak Baik, berarti ia Riya. dan Pelit akan menjauhkan ia dari Saudaranya, Keluarganya, dan teman temannya.

'' Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. ''(Q.S. Al-Israa’: 27)

Bershadaqah yang terbaik adalah bershadaqah kepada Kerabat Terdekat Dahulu, sebelum kepada orang lain yang miskin atau anak yatim. Jangan Terbalik...Menyantuni anak-anak yatim dan dhuafa sedangkan kerabat Terdekat Tidak Diperhatikan...sangat disayangkan...

Tidak Terlalu Boros dan Tidak Terlalu Kikir

'' Dan janganlah kamu jadikan tanganmu Terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu Mengulurkan karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. (Q.S. Al-Israa’: 29)

6. Tidak Syirik.
7. Tidak Membunuh yang diharamkan Allah.
8. Tidak Berzina.
9. Bertaubat.
10. Beriman.
11. Beramal Sholeh

(68) Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya).

(69)'' (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.''

(70) kecuali orang-orang yang Bertaubat , Beriman dan mengerjakan Amal Sholeh ; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan Kkebajikan . Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(71) Dan orang yang Bertaubat dan Mengerjakan amal Sholeh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan Taubat yang sebenar-benarnya. (Q.S. Al-Furqan: 68-71).

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa Syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat Dosa Yang Besar (Q.S. An-Nisaa: 48)Tidak ada komentar:

Posting Komentar