Cerita Sejarah Nabi Shalih as | Kedurhakaan Kaum Tsamud
Sejak munculnya onta yang membawa berkah air susu, masyarakat dari orang-orang yang beriman bertambah kuat dan tebal imannya. Sedangkan orang-orang kafir semakin iri dan menaruh dendam kepada Nabi Shalih.

Orang-orang kafir itu kemudian mengadakan sayembara. Siapa yang berani membunuh Nabi Shalih maka mereka akan dapat hadiah berupa gadis cantik....

Cerita Sejarah Nabi Shalih as | Kisah Nabi Shalih as


Nabi Shalih adalah keturunan Nabi Nuh as. Menurut silsilah, beliau adalah putra ‘Ubaid bin Tsamud bin ‘Amir bin Iram bin Sam bin Nuh as. Nabi Shalih diutus ke tengah-tengah bangsa Tsamud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Aad. Bangsa Tsamud ternyata lebih pandai daripada kaum Aad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Mereka juga membangun tempat tinggal yang jauh lebih indah dan megah di bukit-bukit. Mereka hidup makmur dan berlomba-lomba dalam kemegahan. 

Cerita Kisah Nabi Hud as | Ajakan Nabi Hud Kepada Kaumnya


Nabi Hud adalah seorang yang berlapang dada, berbudi tinggi, pengasih, penyantun, sabar namun cerdas dan tegas. Beliau adalah keturunan Sam bin Nuh (cucu Nabi Nuh). Beliau diutus ke tengah-tengah kaumnya untuk menegakkan kembali pada ajaran yang benar. Mengembalikan ummat yang sesat dan bergelimang dosa menuju jalan yang terang benderang di bawah ampunan Allah....

Cerita Kisah Nabi | Kisah Nabi Hud as
Nabi Hud diutus ke tengah-tengah kaumnya yang sangat durhaka. Mereka adalah suku Aad yang berbadan kuat dan besar.

Kaum Aad dikaruniai tanah yang subur lengkap dengan sarana irigasi yang baik. Air seolah memanncar dari segenap penjuru untuk menyirami dan menyeburkan tanah pertanian dan perkebunan mereka.  Berkat karunia Allah ini, mereka hidup makmur. Mereka mampu mengelola bukit dan gunung-gunung menjadi bangunan yang indah dan megah. Ini menjadi bukti betapa tinggi peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa itu....