Sejarah Nabi Muhammad SAW | Menyiarkan Agama Islam Secara Terang - Terangan


Tiga tahun lamanya Rasulullah SAW melakukan da'watul afrad ini yaitu : ajakan masuk Islam seorang demi seorang secara diam-diam atau secara sembunyi sembunyi dari satu rumah ke rumah yang lain.

Kemudian sesudah ini, turunlah firman Allah Surat (15) Al Hijr ayat 94 yang artinya :
Maka jalankanlah spa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik...

Sejarah Nabi Muhammad SAW | Dakwah Secara Sembunyi-Sembunyi


Sesudah Rasullah SAW menerima wahyu yang kedua ini yang menjelaskan tugas atas dirinya, mulailah beliau secara sembuny-sembunyi menyeru keluarganya yang tinggal dalam satu rumah dan sahabat-sahabat beliau yang terdekat, seorang demi seorang, agar mereka meninggalkan agama berhala dan hanya menyembah Allah Yang Maha Esa. Maka yang mula-mula iman kepadanya ialah isteri beliau sendiri Sitti Khadijah, disusul oleh putera pamannya yang masih amat muda Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Naritsah, budak beliau yang kemudian menjadi anak angkat beliau...

Sejarah Nabi Muhammad SAW | Tugas Nabi Muhammad SAW
Menurut riwayat, selama lebih kurang dua setengah tahun lamanya sesudah menerima wahyu yang pertama, barulah Rasulullah menerima, wahyu yang kedua. Di kala menunggu-nunggu kedatangan wahyu kedua itu, Rasulullah diliputi perasaan cemas, dan khawatir kalau-kalau wahyu itu putus malahan hampir saja beliau berputus asa, akan tetapi ditetapkannya hatinya dan beliau terus bertahannuts sebagaimana biasa di Gua Hira. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit, beliau menengadah, tampaklah Malaikat Jibril as sehingga beliau menggigil ketakutan dan segera pulang ke rumah, kemudian minta kepada Siti Khadijah supaya menyelimutinya. Dalam keadaan berselimut itu datanglah Jibril As menyampaikan wahyu Allah yang kedua kepada beliau yang berbunyi :...