Sejarah Nabi Muhammad SAW | Nabi Muhammad SAW Hijrah Ke Yatsrib

Tatkala Nabi Muhammad SAW melihat tanda-tanda baik pada perkembangan Islam di Yatsrib itu, disuruhnyalah para sahabat-­sahabatnya berpindah ke sana. Berkata Rasul kepada sahabat-­sahabatnya itu : "Sesungguhnya Allah Azza Wajalla telah menjadikan orang-orang Yatsrib sebagai saudara-saudara bagimu dan negeri itu sebagai tempat yang aman bagimu"...Orang-orang Quraisy sangat terperanjat setelah mengetahui perkembangan Islam di Yatsrib itu. Mereka merasa khawatir jika Nabi Muhammad SAW berkuasa di Yatsrib itu. Maka bersidanglah pemuka­-pemuka Quraisy di Daarun Nadwah untuk merencanakan tindakan apakah yang akan diambil terhadap Nabi, Akhirnya mereka memutuskan bahwa Nabi Muhammad harus dibunuh, demi keselamatan masa depan mereka. Untuk melaksanakan pembunuhan ini, setiap suku Quraisy) mengirimkan seorang pemuda pilihan. Dengar demikian, bilamana Nabi Muhammad SAW berhasil dibunuh, keluarganya tidak akan mampu menuntut bela kepada seluruh suku...

Sejarah Nabi Muhammad SAW | Orang Yatsrib Masuk Islam


Pada waktu musim haji tiba, datanglah ke Mekah kabilah-kabilah Arah dari segala penjuru tanah Arab. Di antara mereka itu, jemaah Khazraj dari Yatsrib. Sebagaimana biasanya setiap musim haji, Nabi Muhammad menyampaikan seruan Islam kepada kabilah-kabilah yang sedang melakukan haji. Kali ini beliau menjumpai orang-orang Khazraj. Mereka sudah mempunyai pengertian tentang agama ketuhanan, dan kerap kali mendengar dari orang Yahudi di negeri mereka, tentang akan lahirnya seorang Nabi pada waktu dekat. Segeralah mereka mencurahkan perhatian kepada da'wah yang disampaikan Nabi kepada mereka itu. Pada waktu itu juga mereka langsung beriman setelah mereka yakin bahwa Muhammad itu Nabi yang dinanti-­nantikan. Peristiwa ini merupakan titik terang bagi perjalanan risalah Muhammad SAW Orang Khazraj yang masuk Islam ini tidak lebih dari enam orang tapi merekalah yang membuka lembaran baru sejarah perjuangan Nabi hiuhammad SAW...

Sejarah Nabi Muhammad SAW | Nabi Muhammad SAW Menjalani Isra' Dan Mi'raj
Di saat-saat menghadapi ujian yang sangat berat dan tingkat perjuangan sudah pada puncaknya ini, gangguan dan hinaan, aniaya serta siksaan yang dialami beliau dengan pengikut-pengikut beliau semakin hebat, maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah SWT menjalani Isra' dan Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, terus naik ke langit ketujuh dan Sidratul muntaha. Di situlah beliau menerima perintah langsung dari Allah tentang shalat lima waktu. Hikmah Allah memerintahkan Isra' dan Mi'raj kepada Nabi dalam perjalanan satu malam itu, adalah untuk lebih menambah kekuatan iman dan keyakinan beliau sebagai Rasul, yang diutus Allah ke tengah-tengah umat manusia, untuk membawa risalah-Nya. Dengan demikian akan bertambahlah kekuatan batin sewaktu menerima cobaan dan musibah serta siksaan yang bagaimanapun juga besarnya, dalam memperjuangkan cita-cita luhur, mengajak seluruh umat manusia kepada agama Islam...

Sejarah Nabi Muhammad SAW | Menyiarkan Agama Islam Secara Terang - Terangan


Tiga tahun lamanya Rasulullah SAW melakukan da'watul afrad ini yaitu : ajakan masuk Islam seorang demi seorang secara diam-diam atau secara sembunyi sembunyi dari satu rumah ke rumah yang lain.

Kemudian sesudah ini, turunlah firman Allah Surat (15) Al Hijr ayat 94 yang artinya :
Maka jalankanlah spa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik...

Sejarah Nabi Muhammad SAW | Dakwah Secara Sembunyi-Sembunyi


Sesudah Rasullah SAW menerima wahyu yang kedua ini yang menjelaskan tugas atas dirinya, mulailah beliau secara sembuny-sembunyi menyeru keluarganya yang tinggal dalam satu rumah dan sahabat-sahabat beliau yang terdekat, seorang demi seorang, agar mereka meninggalkan agama berhala dan hanya menyembah Allah Yang Maha Esa. Maka yang mula-mula iman kepadanya ialah isteri beliau sendiri Sitti Khadijah, disusul oleh putera pamannya yang masih amat muda Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Naritsah, budak beliau yang kemudian menjadi anak angkat beliau...

Sejarah Nabi Muhammad SAW | Tugas Nabi Muhammad SAW
Menurut riwayat, selama lebih kurang dua setengah tahun lamanya sesudah menerima wahyu yang pertama, barulah Rasulullah menerima, wahyu yang kedua. Di kala menunggu-nunggu kedatangan wahyu kedua itu, Rasulullah diliputi perasaan cemas, dan khawatir kalau-kalau wahyu itu putus malahan hampir saja beliau berputus asa, akan tetapi ditetapkannya hatinya dan beliau terus bertahannuts sebagaimana biasa di Gua Hira. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit, beliau menengadah, tampaklah Malaikat Jibril as sehingga beliau menggigil ketakutan dan segera pulang ke rumah, kemudian minta kepada Siti Khadijah supaya menyelimutinya. Dalam keadaan berselimut itu datanglah Jibril As menyampaikan wahyu Allah yang kedua kepada beliau yang berbunyi :...

Sejarah Nabi Muhammad SAW | Nabi Muhammad Menjadi Rasul
Ketika menginjak usia empat puluh tahun, Muhammad SAW lebih banyak mengerjakan tahannuts daripada waktu-waktu sebelumnya. Pada bulan Ramadhan dibawanya perbekalan lebih banyak dari biasanya, karena akan bertahannuts lebih lama daripada waktu-waktu sebelumnya. Dalam melakukan tahannuts kadang-kadang beliau bermimpi, mimpi yang benar. (`Arru' yaa ashshaadiqah)....

Sejarah Nabi Muhammad SAW | Akhlak Nabi Muhammad


Dalam perjalanan hidupnya sejak masih kanak-kanak hingga dewasa dan sampai diangkat menjadi Rasul, beliau terkenal sebagai seorang yang jujur, berbudi luhur, dan mempunyai kepribadian yang tinggi. Tak ada sesuatu perbuatan dan tingkah lakunya yang tercela yang dapat dituduhkan kepadanya, berlainan sekali dengan tingkah laku dan perbuatan kebanyakan pemuda-pemuda dan penduduk kota Mekah pada umumnya yang gemar berfoya-foya dan bermabuk-mabukan. Karena demikian jujurnya dalam perkataan dan perbuatan, maka beliau diberi julukan "AI-Amin", artinya : orang yang dapat dipercayai....

Sejarah Nabi Muhammad SAW | Pengalaman Penting Nabi Muhammad SAW


Ketika berumur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya Abu Thalib membawa barang dagangan ke Syam. Sebelum mencapai kota Syam, baru sampai ke Bushra, bertemulah kafilah Abu Thalib dengan seorang pendeta Nasrani yang alim, "Buhaira" namanya. Pendeta itu melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad SAW Maka dinasihatilah Abu Thalib agar segera membawa keponakannya itu pulang ke Mekah, sebab dia khawatir kalau-kalau Muhammad SAW ditemukan oleh orang Yahudi yang pasti akan menganiayanya (dalam riwayat lain kaum Yahudi akan membunuhnya) Abu Thalib segera menyelesaikan dagangannya dan kembali ke Mekah...

Sejarah Nabi Muhammad | Kematian Ibu Dan Kakek


Sesudah berusia lima tahun, Muhammad SAW diantarkannya ke Mekah kembali kepada ibunya, Sitti Aminah. Setahun kemudian yaitu sesudah ia berusia kira-kira enam tahun, beliau dibawah oleh ibunya ke Madinah, bersama-sama dengan Ummu Aiman, sahaya Peninggalan ayahnya. Maksud membawa Nabi ke Madinah, pertama untuk memperkenalkan ia kepada keluarga neneknya Bani Najjar dan kedua untuk menziarahi makam ayahnya. Mereka tinggal di situ kira­-kira satu bulan, kemudian pulang kembali ke Mekah. Dalam perjalanan mereka pulang, pada suatu tempat, Abwa' namanya, tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di situ juga. (Abwa' ialah nama sebuah desa yang terletak antara Madinah dan Juhfah, kira-kira sejauh 23 mil di sebelah selatan kota Madinah). Betapa sedih hati Muhammad, dari kecil tak mengenal ayahnya kini harus pula berpisah dengan ibunya..

Sejarah Nabi Muhammad | Kelahiran Nabi Muhammad SAW


Di kala umat manusia dalam kegelapan dan kehilangan pegangan hidupnya, lahirlah ke dunia dari keluarga yang sederhana, di kota Mekah, seorang bayi yang kelak membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban dunia. Bayi itu yatim, bapaknya yang bernama Abdullah meninggal ± 7 bulan sebelum dia lahir. Kehadiran bayi itu disambut oleh kakeknya Abdul Muththalib dengan penuh kasih sayang dan kemudian bayi itu dibawanya ke kaki ka'bah. Di tempat suci inilah bayi itu diberi nama Muhammad suatu nama yang belum pernah ada sebelumnya. Menurut penanggalan para ahli, kelahiran Muhammad itu pada tanggal 12 Rabiulawal tahun Gajah atau tanggal 20 April tahun 571 M....

Cerita Cerita Nabi Isa As | Kisah Nabi Isa As
Maryam sejak kecil diasuh oleh mendiang Nabi Zakaria. Ia seorang gadis yang baik budi pekertinya. Sesudah menginjak usia dewasa ia selalu mengurung diri di tempat ibadah. Sama sekali tak pernah berhubungan dengan orang lain.

Pada suatu hari Nabi Zakaria menengok Maryam ditempatnya. Ia terkejut melihat aneka buah-buahan berada di kamar itu. Maryam menjelaskan bahwa semua itu adalah karunia Allah...

Cerita Cerita Nabi Yahya As | Wafatnya Nabi Zakaria


Sesudah Yahya sang Pembabtis tiada, perhatian orang-orang beriman beralih kepada Nabi Zakaria yang sudah tua. Mereka meminta pendapat Nabi Zakaria. Nabi tetap berpegang teguh kepada ajaran Allah yang tersebut dalam kitab Taurat. Perkawinan antara ayah dan anak tiri tidak boleh alias haram.

Herodus marah, ia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Zakaria. Namun rakyat melindungi Nabi yang sudah berusia lanjut itu...

Cerita Cerita Nabi Yahya As | Kisah Nabi Yahya As
Pada suatu hari Yahya mendengar bahwa Raja Herodus yang menguasai Palestina hendak mengawini anak tirinya yang bernama Hirodia. Dalam syariat atau undang-undang Kitab Taurat dan Zabur mengawini anak tirinya itu tidak boleh, haram. Namun Raja Herodus yang sudah tergila-gila pada anak tirinya yang cantik jelita itu tidak peduli. Ia tetap bersikeras ingin mengawininya.

Hirodia sendiri merasa kesenangan bila diperisteri seorang Raja. Ia seorang gadis yang haus kekuasaan dan harta benda...

Cerita Cerita Nabi Zakaria | Lahirnya Maryam


Pasangan suami isteri Hanah dan Imran sudah berusia lanjut namun juga belum dikaruniai anak. Siang malam mereka berdo'a akhirnya Allah mengabulkan do'anya. Hanah mengandung, namun sayang, disaat Hanah mengandung Imran meninggal dunia...

Cerita Cerita Nabi Zakaria | Nabi Zakaria Mendambakan Seorang Anak
Umur Nabi Zakaria dan isterinya sudah tua. Padahal sejak usia muda mereka mendambakan seorang putra yang dapat melanjutkan dakwah untuk membimbing ummatnya supaya tidak tersesat...

Cerita Kisah Nabi Yunus As | Ditelan Ikan Paus


Nabi Yunus tak tahu harus pergi kemana. Tiba di tepi laut ia menumpang sebuah kapal. Penumpang kapal sebenarnya sudah banyak, ketika tiba di tengah laut kapal itu oleng dihantam ombak.

Semua perbekalan sudah dikurangi, namun kapal tetap oleng. Nahkoda memutuskan untuk melempar salah satu penumpang ke  laut. Diadakanlah undian. Di undi tiger kali selalu nama Yunus yang keluar. Tak dapat ditolak lagi maka Nabi Yunus dilempar ke tengah taut...

Cerita Kisah Nabi Yunus As | Nabi Yunus As Meninggalkan Kaumnya
Nabi Yunus mengancam kaumnya bahwa jika dalam tempo 30 hari mereka tidak mau insyaf, tidak bertaubat kepada Allah maka akan diturunkan siksa. Allah mencela batas waktu itu dan supaya ditambah 10 hari dengan demikian turunnya siksa itu menjadi 40 hari...

Cerita Kisah Nabi Yunus As | Kisah Nabi Yunus
Nabi Yunus bin Matta termasuk orang yang shalih, sejak sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul beliau itu memang seorang ahli ibadah yang tekun.

la termasuk orang yang lurus, namun ada kelemahannya yaitu mudah hilang harapan. la telah mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkann penyembahan terhadap berhala. Meninggalkan kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun di antara sekian banyak kaumnya itu hanya due orang yang mau mengikutinya...

Cerita Kisah Nabi Ilyasa' As | Kisah Nabi Ilyasa’ As


Kisah Nabi Ilyasa’ As tidak banyak disebutkan di dalam Al-qur’an. Data tentang beliau sangat minim sekali. Tetapi belaiu termasuk salah seorang Nabi yang wajib diimani.

Seperti tersebut di dalam Al-Qur’an : “Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa’ dan Dzulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.”...