Cerita Sejarah Nabi Daud As | Mu’jizat Nabi Daud As
Di antaranya yaitu besi dapat dilunakkan seperti lilin dan dapat dirubah sekehendaknya tanpa memakai api atau alat apapun. Dari besi itu pula ia dapat membuat baju besi yang dikokohkan dengan tenunan dari bulatan­-bulatan rantai yang berkesinambungan jalin-menjalin. Jenis baju ini membuat pemakainya bebas bergerak. Tidak kaku seperti baju besi yang dibuat dari besi lembaran. Nabi Daud juga dikaruniai suara yang sangat merdu sekali...

Cerita Sejarah Nabi Daud As | Peringatan Allah Kepada Nabi Daud As
Para Nabi adalah manusia yang menjadi contoh teladan, jika ia bermasalah maka Allah segera memperingatkannya.

Demikian pula halnya dengan Nabi Daud. la mempunya isteri sembilan puluh sembilan orang. Memang pada masa itu tidak ada pembatasan bagi seorang lelaki untuk memiliki beberapa orang isteri, terlebih bagi seorang raja. Nabi Daud ingin menggenapkan jumlah isterinya menjadi 100 orang....