Sejarah Nabi Muhammad SAW | Kebijaksanaan Rasul SAW Atas Safwan bin Umayyah
Ketika peristiwa Fathu Makkah, Safwan bin Umayyah yang merupakan musuh Nabi SAW paling gigih, melarikan diri ke Jedah dan bersiap-siap untuk berlayar ke Yaman. Maka, Umair bin Wahab datang kepada Rasul SAW untuk memberitahukan perihal Safwan. Mendengar cerita Umair, beliau memberi maaf dan akan menjamin keamanan Safwan. Umair pun meminta bukti kepada beliau sekiranya Safwan tidak percaya dengan perkataannya. Maka beliau memberikan sorban beliau kepada Umair untuk diberikan kepada Safwan....

Teladan Islam | Tiga Tanda Sempurnanya Iman
Kata 'Ammar bin Yasir:

“Tiga perkara yang apabila seseorang memiliki ketiga-tiganya, maka akan sempurna imannya:
(1) Bersikap adil pada diri sendiri,
(2) Mengucapkan salam pada setiap orang (muslim), dan...