Kisah Teladan Islam | Terimalah Setiap Pemberian, Lalu Balaslah
Aisyah berkata : Suatu hari seorang wanita miskin datang kepadaku dengan membawa hadiah, namun aku tidak menerima hadiah tersebut karena aku kasihan kepadanya. Mengetahui hal itu, maka Rasul Saw. berkata kepadaku, "Sebaiknya engaku menerima hadiah itu, lalu engkau balas memberi hadiah kepadanya. Sesungguhnya aku merasa engkau memandang rendah terhadapnya. Wahai 'Aisyah, bersikap rendah dirilah karena Allah SWT mencintai orang-orang yang rendah diri dan membenci orang-orang yang sombong."...

Sejarah Nabi Muhammad SAW | Kebijaksanaan Rasul SAW Atas Safwan bin Umayyah
Ketika peristiwa Fathu Makkah, Safwan bin Umayyah yang merupakan musuh Nabi SAW paling gigih, melarikan diri ke Jedah dan bersiap-siap untuk berlayar ke Yaman. Maka, Umair bin Wahab datang kepada Rasul SAW untuk memberitahukan perihal Safwan. Mendengar cerita Umair, beliau memberi maaf dan akan menjamin keamanan Safwan. Umair pun meminta bukti kepada beliau sekiranya Safwan tidak percaya dengan perkataannya. Maka beliau memberikan sorban beliau kepada Umair untuk diberikan kepada Safwan....