Renungan - Firasat Orang ShalehKadang perkataan orang shaleh adalah sebuah firasat tentang apa yang akan terjadi. Kisah dibawah ini beberapa diantaranya : 

Diceritakan bahwa Imam Syafi’I dan Muhammad bin  Al-Hasan pernah melihat seorang laki – laki. Imam Syafi’i berkata, “Sesungguhnya lelaki itu adalah seorang tukang kayu.” Sedangkan Muhammad bin Al-Hasan berkata, “Sesungguhnya lelaki itu adalah seorang pandai besi.” Lantas keduanya bertanya kepada lelaki tersebut tentang profesinya. Lalu dia menjawab, “Dulu saya seorang pandai besi dan saya sekarang tukang kayu.”

Kisah Tentang Sahabat Nabi SAW Yang Bernama Abu Darda ra Dan OntanyaHari Kiamat adalah hari yang besar. Hari dimana orang taat dan pelaku maksiat keduanya menyesal. Mereka yang taat menyesal, kenapa dulu tidak beramal lebih banyak dari apa yang telah dilakukannya. Pelaku maksiat, sesal mereka adalah sesal yang tak terperi. “Sekiranya kami dulu mendengarkan dan merenungi, tentu kami tidak menjadi penghuni neraka ini,” kata mereka.

Ada sebuah kisah, yang mengingatkan kita akan besarnya pertanggung-jawaban di hari Kiamat. Kisah tersebut tentangsahabat Nabi SAW yang bernama Abu Darda ra. dengan seekor ontanya.


Abu Darda memiliki seekor onta yang ia beri nama Damun. Tidak pernah ia letakkan suatu barang yang tak mampu dibawa oleh onta itu. Apabila ada seorang yang meminjam si onta, Abu Darda berpesan, “Engkau hanya boleh membawa barang ini dan ini padanya, karena ia tak mampu membawa yang lebih banyak dari itu.”